JEG LESER BLAKE PÅ VOLAPÜK SØNDAG 1. MARS.

Blake på Volapük. Søndag 1. mars leser jeg fra Milton av Blake på legendariske Volapük i Løvenskiolds gate. Mer info følger.

BLAKE PÅ TRONSMO TORSDAG 19. MARS.

Tronsmo i Kristian Augusts gate har satt av en ettermiddag til WILLIAM BLAKEs MILTON. Jeg leser fra diktet og forteller om WIliam Blake.

Del denne siden