PÅ VEI MOT FORM - JØRLEIF UTHAUG - et portrett 2011

I 2011 markerte vi min fars 100 årsjubileum. Jeg hadde skrevet en biografi, og nå var anledningen kommet til å få den utgitt, noe Alf Bergli i Koloritt/Kolofon tok på seg. Mange av de institusjoner og kommuner der far hadde hatt oppdrag var med og sponset. Boken er den andre biografien om Jørleif Uthaug, den første var Øistein Parmanns fra 1981. Mens Parmann skrev boken som kunsthistoriker, var min innfallsvinkel å skrive boken om min far, dvs som sønn. Men ettersom hans kunst har opptatt meg siden barneårene, var kunsten naturlig nok i fokus. Parmanns bok endte med ulykken han ble utsatt for og han lå ennå på Sunnaas da boken kom ut. Far ble restituert og fikk ti gode arbeidsår etter det, som naturligvis ikke er med i Parmanns bok. Til denne perioden hørte tre skipsdekorasjoner, ferdiggjørelsen av "Bølgen" i Porsgrunn og hans eneste altertavle. Per Egil Hegge i Aftenposten kalte boken. "En vakker biografi om en stor kunstner". Den er rikt illustrert både med sort hvitt tegninger og skisser og store fargefotos av malerier og skulpturer. Boken kan kjøpes i alle bokhandlere og nettbokhandlere.

Del denne siden