I 2005 utga jeg samlingen OBELISK på Hermes forlag. Diktene, som er i metrisk og fri form, er inspirert av mytologiske, historiske, litterære og naturlige motiver. Min gode venn, maleren ULF NILSEN, smykket samlingen med noen fantastisk vakre akvareller inspirert av Obelisken.

Diktsamlingen OBELISK er tilgjengelig og kan bestilles ved å gå til salgssiden.

Fra "Obelisk":                                                                   Du står der

 

Du står med basis plantet godt på jord,                Du står der som en drøm i frossen sten          

og herfra løfter du din slanke stamme,                 og gløder av din paramides skinn;

lang fire steile sider finnes ord                             du bilde på besinnelsen, en ren

som slikker om din stenkropp lik en flamme.        forløserrkraft som renser menneskets sinn.

Et kryptisk alfabet har satt sitt spor                      Du kjenner ingen streben, men en sen

i sider som nå stråler mot det samme                   bevissthet fyller deg lik fjellets tind,

berøringspunkt som ender i et punkt                    hinsides tanken, hinsides begjær

der sollys treffer støtten,  evig ungt.                    hviler du i dette: Se, jeg er.

Del denne siden