ROMANTIKKENS UNIVERS

ROMANTIKKENS UNIVERS 

"I Romantikkens univers utforsker Geir Uthaug det romantiske begrep gjennom åndsretningens mange faser og uttrykksformer. Vi møter en rekke av romantikkens hovedskikkelser som Schlegel, Goethe og Novalis i Tyskland, Byron, Blake og Shelley i England, Rousseau, Lamartine og Delacroix i Frankike, Boken er rikt illustrert med bilder av blant andre Turner, Friedrich, Moreau og Goya. 

Forfatteren ser romantikken som et mangfold med en fellesnevner: Følelsenes reaksjon mot fornuftsdyrkelse, og fantasiens plass i den den menneskelige bevissthet. For romantikerne var kunsten en vei inn til sjelens innerste vesen, de dyrket geniet, hatet konvensjoner, var fascinert av det fantastiske og det enestående. 

Romantikerne hadde et budskap de ville gi verden: En opphøyelse av driften i den menneskelige streben.  Boken fås i alle bokhandlere og nettbokhandlere.