Den visjonære poeten og billedskaperen WIlliam Blake (1757-1827) er et av de store unntaksmennesker i historien. Han kjempet mot alt som kunne innsnevre bevisstheten, var motstander av rasjonalismen og skapte en personlig mytologi som belyser motsetningene og samspillet i menneskesinnet. Få steder er det belyst så sterkt som i Milton (påbegynt ca. 1804) som foreligger på norsk for første gang.

Diktet beskriver poeten Milton som fra sin plass blant de evige reiser til "den evige død", dvs jorden, for å rette en stor feiltagelse -  at menneskets seksuelle lyst stammer fra fallet.

Blake gikk veien fra troen på ytre forandring i form av revolusjoner til troen på en indre forandring ved oppvåkningen av Kristus-kraften i mennesket, "den menneskelige guddomsform."

Det er første gang et komplett verk av Blake gjengis på norsk med samtlige plater i farger, det poeten Swinburne kalte "Blakes strålende innfatning."