Til min sekstiårsdag samlet jeg noen av høydepunktene fra mitt litterære univers - dikt og gjendiktninger gjennom fire tiår. Her er dikt av Keats, Shelley, Byron, Wordsworth, Coleridge og Blake samt viktorianere som Tennyson, Browning og Kipling. Men det er også et utsnitt av mine egne dikt, vesentlig hentet fra aviser og fra samlingene "Former fra drømmen og speilet" (1983) og "Obelisk" (2005). Lars Roger Furnes skrev i Sunnmørsposten: "Her er reflekterende sansning formidlet gjennom klang, rytme, metaforer og viten som bare kan være tilegnet gjennom smerte og lykkeopplevde erfaringer og ikke minst et enormt kunnskapsarsenal... det er meditasjoner over tid og følgelig forgjengelighet, liv og død og ikke minst de mange manifestasjoner til kunsten er viktige aspekter ved Uthaugs diktning."