Fyll mitt beger påny var min første antologi med redaktøransvar, på oppdrag av Bokklubbens Lyrikkvenner. Det var en morsom utfordring. Jeg hadde foreslått å lage en antologi over engelsk romantisk lyrikk. Hovedstammen skulle være historisk, også når det gjaldt gjendiktningene. Jeg ville nemlig fortelle en historie om norsk gjendiktertradisjon. Derfor hadde den undertittelen "fra Wergeland til idag." Jeg ville følge de engelske dikterne via deres gjendiktere, som begynner med Wergeland, Åsen og Vinje. Samlingen er interessant fordi man her finner gjendiktninger som ikke er lette å få tak i, for eksempel av Halmrast, Christen Collin og Nordahl Grieg. Jeg fikk også bruke enkelte av mine egne gjendiktnigner, noen av dem sto først i "Drømmesyn". Noe av hovedhensiktent var å vise at gjendiktning er kulturarbeid i den videste betydning og bygger bro mellom nasjonene. Eilif Straume skrev i Aftenposten at "dette var en bok verd å eie."